Definisi Kata Kasasi

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung…

Definisi Kata Rampak

Rampak adalah berdahan atau bercabang banyak dan panjang memapar (seperti pohon ketapang), rindang bercabang banyak dan berdaun lebat Contoh , banyak pakaian dan perhiasan yg dikenakan: pakaian pengantin perempuan lebih rampak daripada pakaian pengantin lelaki.